Instagram Oglašavanje

 

Instagram je za kratko vreme postao popularna društvena mreža i omiljena aplikacija velikog broja poznatih brendova.

Društvena mreža Instagram predstavlja rešenje end-to-end oglašavanja, koje pokreće i ostvaruje realne poslovne rezultate.

Putem instagram reklama možete:

  • povećati svest o brendu
  • poslati poruku ciljnim korisnicima
  • navesti ih da posete sajt
  • preuzmu aplikaciju za mobilne uređaje.

U principu ova platforma omogućava da za vrlo kratko vreme i na zabavan način potencijalni kupci vide čime se bavite.

Budući da je samo targetiranje publike osnovano isključivo na Facebook algoritmu postoji niz opcija za detaljno određivanje vaše ciljne grupe.

Uz pomoć Instagram oglasa stvorićete vezu sa željenom grupom, što će motivisati određene pratioce da više posećuju vaš profil i da se bolje povežu sa samim brendom.

Instagram oglašavanje je dosta povoljnije u odnosu na ostale vidove online oglašavanja, budući da ima nisku cenu po kliku (čak 47% nižu od Facebook-a)

Reklame koje se plasiraju na Instagram mreži su u vidu fotografije, video snimka ili rotirajućih (carousel) fotografija.

Tipovi reklama za oglašavanje na Instagram platformi. Primeri Instagram oglasa.

Zbog toga što su same objave na Instagramu u mnogim slučajevima veoma dobrog izgleda, sam engagement je dosta kvalitetniji i viši.

Kako je sam engagement veći lako dolazimo do korisnika koji će češće komentarisati i deliti vaše objave.

Što znači da vaš profil može biti efikasan kanal marketinga brenda i prodaje.

Budući da postoji više ciljeva koji opredeljuju pravac vođenja Instagram kampanje koji zahteva svakodnevno analiziranje i primenjivanje najbolje praksu kako bi vaša kampanja imala dobru ocenu kvaliteta, kao i istraživanje samog tržišta kao i konkurencije, a kako se redovno pojavljuju novije opcije za još uspešnije poslovanje putem društvenih mreža, ne znači da može baš svako da drži sve društvene mreže u malom prstu.