Social Media Marketing – Marketing Društvenih Mreža​

Social Media Marketing – Steva Jerkov Ads

Social Media Marketing koristi pogodnosti društvenih mreža kao sredstvo za promovisanje i povećanje saobraćaja ka web sajtovima, ali i za učenje iz neposrednih reakcija korisnika.

Social Media Marketing funkcioniše na principu organske pretrage.

Što je web sajt ili njegova povezana stranica na društvenoj mreži aktivnija i stvara veći saobraćaj, to će se njegovo mesto na pretraživaču povećati.

Tačnije vaš sajt će biti među prvima u rezultatima pretrage.

Obzirom da 90% korisnika koji pretražuju pojmove na Google-u ne idu dalje od prve strane, a 70% korisnika otvara samo prva 3 rezultata, jasno je da je pozicija na prvoj strani pretrage jedini cilj kome se teži u optimizaciji web sajtova.

Social Media Marketing za cilj ima poboljšanje komunikacije sa korisnicima i povećanje izloženosti brenda i njegovog dometa ka potencijalnim klijentima.

A sam cilj se postiže stvaranjem kvalitetnog sadržaja koji će korisnici društvenih mreža podeliti na istim sa svojim prijateljima.

Social Media Marketing funkcioniše po principu Social Media Optimizacije.

Odnosno poboljšavanja imidža na društvenim mrežama.

Slično SEO optimizaciji, Social Media Optimizacija privlači nove i jedinstvene posetioce ka ciljanom web sajtu.

Ako se pitate “Zašto bi pretraživač mario za društvene mreže?”, odgovor je jednostavan…

Iz prostog razloga što mnogi ljudi vrše pretragu upravo na društvenim mrežama, dele linkove na njima i time učestvuju u izgradnji čvrste mreže linkova sajta.

Social Media Optimizacija postiže se na dva načina, tačnije aktivnom i pasivnom promocijom.

Aktivna promocija

Postiže se dodavanje linkova koji vode od sadržaja na web sajtu ka društvenim mrežama, kao i direktnom komunikacijom preko različitih kanala.

Društvene mreže koje mogu da se koriste kao sredstvo Social Media Marketinga su:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • Pinterest…

Svaka od ovih društvenih mreža ima svoja pravila korišćenja, koja se razlikuju za fizička lica i lokalna preduzeća.

Posebna pogodnost koje lokalna preduzeća mogu da dobiju je sponzorisano objavljivanje oglasa koje se plaća kako bi se došlo do većeg broja pratilaca.

A samim tim i povećao saobraćaj ka web sajtu ili ciljanoj web stranici.

Pasivna promocija

Postiže se promovisanjem aktivnosti na društvenim mrežama ažuriranjem statusa, dodavanjem slika, tvitova ili članaka na blogovima.

Reakcije korisnika se dalje mogu analizirati kako bi se nezadovoljstvo i problemi rešili, a njihovo iskustvo u dodiru sa brendom poboljšalo.

Ono što je posebno korisno je to što se informacije dobijaju u realnom vremenu, čime se čitav proces ubrzava i otvara se nova dimenzija saradnje.

Pokrenite vaše promovisanje na društvenim mrežama već danas i otkrijte svet mogucnosti koje vam društvene mreže pružaju!